طرز تهیه شربت های طبی ناب ایرانی اصیل ,

menuordersearch
miveonlline.ir
۱۳۹۷/۵/۱۹ جمعه
(2)
(0)
طرز تهیه شربت های طبی ناب ایرانی اصیل
طرز تهیه شربت های طبی ناب ایرانی اصیل


 شربت_عناب: چهارصد گرم عناب را بقدری  کوبیده سپس جوشانیده پس از صاف کردن با پانصد گرم شکر به قوام آورده تا سفت شود جهت امراض سوداوی و تب آبله مفید است.

 یا اینکه عناب یک رطل (۴۵۰)گرم کاسنی و گشنیز خشک و عدس از هر یک دواقیه (۷۵) گرم درده رطل یعنی (۹۰۰)گرم آب بجوشانند تا به ثلث رسد پس صاف نموده هم وزن او شکر اضافه نموده بقوام آورند. این شربت جهت امراض سینه و اسافل بدن و تسکین تشنگی و برطرف کردن حرارت خون و آبله و تب های دیگر نافع و قوتش تا دو ماه باقی است.

شربت_اسطوخدوس: اسطوخدوس ۷۰گرم، عودالصلیب و پر سیاوشان هر یک ۳۰۰گرم ریشه سوسن و تخم خطمی، گل گاوزبان و گلسرخ و گل بنفشه، رازیانه، پوست و ریشه کرفس از هر یک ۲۰گرم مویز بی دانه ۱۲ دانه سپستان ۱۲ دانه همه را خیسانده سپس بجوشانید و صاف نمائید و با ۸۰۰ گرم شکر قوام اورند سفت شود و در شیشه طبی ریخته جای خشک و خنک نگهدارند.

#شربت_صندل: جهت تقویت معده و رفع سیلان خون و ضعف دل و کبد حار نافع است یکصد گرم صندل سفید را نی مکوب ک
رده در ۲۲۵گرم گلاب دو شبانه روز خیسانده سپس صاف نموده و جرم صندل را نیز در آب بجوشانند تا بقیه قوت خود را به آب پس بدهد وپس از صاف نمودن با همان گلاب که صندل در آن خیسانده شده است. با ۴۵۰گرم شکر سفید به قوام آورند و اگر بخواهند سفید شود ۴۰گرم انار ترش را در آن خیسانده پس صاف کرده به قوام آورند.

 #شربت_های_طبی
 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر